Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Dokumenty do pobrania
Konta

Regulaminy

Regulamin otwierania i prowadzenia Konta osobistego określaja zasady korzystania z rachunków oraz usług udostępnianych w ramach rachunków prowadzonych dla osób fizycznych.

Zasady świadczenia wybranych usług w ramach rachunków mogą zostać scharakteryzowane w osobnych regulaminach.
Konta
w neoBANKU
Rachunki prowadzone dla osób fizycznych oferowane przez neoBANK umożliwiają Klientom swobodne zarządzanie środkami za pośrednictwem bankowości elektronicznej neoBANK24. Usługi oferowane w ramach rachunków, w tym m.in. obsługa szybkich przelewów realizowanych w systemach Express Elixir oraz BlueCash, karta płatnicza Visa, powiadomienia SMS, doładowania kont operatorów telefonii komórkowej zapewniają komfort i bezpieczeństwo codziennie realizowanych transakcji.

Z rachunkiem prowadzonym przez neoBANK z łatwością pomnożysz swoje oszczędności za pośrednictwem konta oszczędnościowego oraz atrakcyjnie oprocentowanych lokat.

Taryfy

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej (neoBANK)

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne (SGB BANK)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Klientów Indywidualnych zawiera informacje w zakresie wysokości oraz trybu pobierania prowizji i opłat za usługi świadczone w ramach rachunków prowadzonych przez neoBANK dla osób fizycznych.
neoBANK24
Bankowość elektroniczna neoBANK24 zapewnia stały i komfortowy dostęp do usług świadczonych przez neoBANK. Serwis transakcyjny umożliwia Klientom neoBANKU swobodne zarządzanie oszczędnościami, w tym zakładanie atrakcyjnie oprocentowanych lokat, realizację szybkich przelewów za pośrednictwem systemów Express Elixir i BlueCash, obsługę karty płatniczej, jak również realizację doładowań kont operatorów sieci komórkowych.

Wnioski i oświadczenia

W celu ułatwienia komunikacji z neoBANKIEM powyżej zostały udostępnione najczęściej wykorzystywane druki. Złożenie dyspozycji w oparciu o opublikowane wzorce umożliwia zawarcie wszystkich informacji potrzebnych do realizacji danej dyspozycji.

Wnioski można składać również z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24 na specjalnie przygotowanych formularzach.
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.