Dokumenty do pobrania
Konta

Regulaminy

Regulamin otwierania i prowadzenia Konta osobistego określaja zasady korzystania z rachunków oraz usług udostępnianych w ramach rachunków prowadzonych dla osób fizycznych.

Zasady świadczenia wybranych usług w ramach rachunków mogą zostać scharakteryzowane w osobnych regulaminach.

Taryfy

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej (neoBANK)

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne (SGB BANK)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w walucie polskiej dla Klientów Indywidualnych zawiera informacje w zakresie wysokości oraz trybu pobierania prowizji i opłat za usługi świadczone w ramach rachunków prowadzonych przez neoBANK dla osób fizycznych.

Wnioski i oświadczenia

W celu ułatwienia komunikacji z neoBANKIEM powyżej zostały udostępnione najczęściej wykorzystywane druki. Złożenie dyspozycji w oparciu o opublikowane wzorce umożliwia zawarcie wszystkich informacji potrzebnych do realizacji danej dyspozycji.

Wnioski można składać również z poziomu bankowości elektronicznej neoBANK24 na specjalnie przygotowanych formularzach.
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.