Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Dokumenty do pobrania
Lokaty

Regulaminy

Regulamin lokat specjalnych określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych na specjalnych warunkach w neoBANKU. Regulacja określa m.in. miejsce udostępnienia warunków zakładania lokat, typ oprocentowania, odnawialność oraz maksymalną sumę środków zgromadzonych na Lokatach przez Klienta neoBANKU.
Lokaty
w neoBANKU
W ramach oferty internetowych depozytów neoBANK udostępnia atrakcyjnie oprocentowane lokaty kierowane zarówno dla nowych jak i obecnych Klientów neoBANKU. Oferowane produkty zapewniają możliwość krótko oraz długo terminowego lokowania środków dzięki czemu Klient neoBANKU otrzymuje bezpieczne i elastyczne narzędzia do kreowania indywidualnej formy oszczędzania dopasowanej do bieżących potrzeb.

Lokaty są dostępne dla Klientów neoBANKU w trybie 24/7 za pośrednictwem bankowości elektronicznej neoBANK24 umożliwiając pełną wygodę w zarządzaniu oszczędnościami.

Tabele
depozytowe

Tabela depozytowa zawiera informacje o produktach depozytowych oferowanych przez neoBANK. Dokument określa podstawowe informacje dotyczące Lokat obejmujące m.in. minimalny wkład na lokatę, typ oraz wysokość oprocentowania, tryb kapitalizacji odsetek oraz warunki szczególne, które należy spełnić w celu skorzystania z wybranej oferty.
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.