Dokumenty do pobrania
Lokaty

Regulaminy

Regulamin lokat specjalnych określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych na specjalnych warunkach w neoBANKU. Regulacja określa m.in. miejsce udostępnienia warunków zakładania lokat, typ oprocentowania, odnawialność oraz maksymalną sumę środków zgromadzonych na Lokatach przez Klienta neoBANKU.

Tabele
depozytowe

Tabela depozytowa zawiera informacje o produktach depozytowych oferowanych przez neoBANK. Dokument określa podstawowe informacje dotyczące Lokat obejmujące m.in. minimalny wkład na lokatę, typ oraz wysokość oprocentowania, tryb kapitalizacji odsetek oraz warunki szczególne, które należy spełnić w celu skorzystania z wybranej oferty.
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.