Zmiany w bankowości elektronicznej neoBANK24 od 14.09.2019 r.
Szanowny Kliencie,

od 14 września 2019r. zostaną wdrożone zmiany o charakterze informatycznym mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oferowanych Państwu usług.

W trosce o bezpieczeństwo w obszarze:
  • logowania,
  • dostępu do danych wrażliwych,
  • realizacji transakcji płatniczych,
w bankowości elektronicznej neoBANK24 zostanie zastosowane silne uwierzytelnianie uwzględniające podwójne zabezpieczenie operacji przy wykorzystaniu dotychczas zdefiniowanego hasła, kodu autoryzacyjnego lub PIN-u.

Stosowanie silnego uwierzytelniania jest realizowane w oparciu o używane dotychczas narzędzia autoryzacyjne w postaci kodów SMS lub kodów Token jak również kodu PIN. Istotne jest zatem utrzymywanie w systemie neoBANKU aktualnego numeru telefonu polskiego operatora komórkowego, na który będą wysyłane wiadomości SMS z kodem autoryzacyjnym. Brak aktualnych danych w powyższym zakresie od 14 września 2019 r. uniemożliwi Użytkownikowi dysponowanie środkami za pośrednictwem serwisu transakcyjnego neoBANK24.

Wdrożenie zmian jest podyktowane wchodzącymi w życie zapisami Ustawy o Usługach Płatniczych implementującej wytyczne określone w dyrektywie PSD2.
Logowanie do bankowości elektronicznej neoBANK24 od 14.09.2019 r.
Od 14 września 2019 r. logowanie do bankowości elektronicznej neoBANK24 będzie odbywało się przy użyciu loginu, hasła oraz kodu autoryzacyjnego. Zmiana zostanie zastosowana do wszystkich Użytkowników neoBANK24.

Logowanie z użyciem kodu autoryzacyjnego można już aktywować w serwisie transakcyjnym wybierając w ustawieniach jedną z dwóch metod logowania:
  • Pełne hasło i potwierdzenie,
  • Maskowane hasło i potwierdzenie.
1. Login
Na początek należy podać numer Login.
2. Hasło
Po wpisaniu numeru Login należy zweryfikować czy wyświetlony został prawidłowy obrazek antyphishingowy, a następnie wpisać hasło w formacie pełnym lub maskowanym.
3. Kod autoryzacyjny
Po podaniu hasła należy wpisać kod autoryzacyjny otrzymany wiadomością SMS lub kod wygenerowany z urządzenia Token.
Kod PIN
Kod PIN nadawany jest przy pierwszym logowaniu do bankowości elektronicznej od 14 września 2019 r.
Po podaniu hasła logowania do bankowości elektronicznej neoBANK24 zostaniesz poprzoszony o nadanie Kodu PIN oraz jego powtórzenie. kod PIN powinien składać się z 4 cyfr. Dla bezpieczeństwa nie można nadać kodu PIN składającego się z takich samych cyfr (np. 1111), ani będącego ciągiem w postaci 1234
Kod PIN służy do autoryzacji operacji w bankowości elektronicznej neoBANK24. Wykorzystasz go do:
- autoryzacji dyspozycji przelewów,
- dostępu do historii operacji starszej niż 90 dni,
- dostepu do ustawień neoBANK24.
Autoryzacja dyspozycji przelewów
Od 14 września 2019 r. zatwierdzanie składanych dyspozycji przelewów będzie wymagało podanie kodu autoryzacyjnego oraz kodu PIN. Kod PIN jest nowym zabezpieczeniem, które zostanie udostępnione 14.09.2019r. Każdy użytkownik neoBANK24 po zalogowaniu do serwisu będzie mógł nadać swój indywidualny kod PIN.
1. Generowanie Kodu autoryzacyjnego
2. Podanie Kodu PIN i Kodu autoryzacyjnego
Dostęp do danych wrażliwych - ustawienia i historia operacji
Od 14 września 2019 r. w bankowości elektronicznej neoBANK24 wprowadzone zostanie dodatkowe zabezpieczenie w obszarze dostępu do historii operacji starszej niż 90 dni, wyciągów zawierających informację o transakcjach starszych niż 90 dni oraz do ustawień bankowości elektronicznej. W celu uzyskania dostępu do wyżej wymienionych informacji system będzie wymagał podania kodu PIN oraz kodu autoryzacyjnego (kod z wiadomości SMS lub kod wygenerowany przez Token).
1. Generowanie Kodu autoryzacyjnego
2. Podanie Kodu PIN i Kodu autoryzacyjnego