Aktualnościprzejdź >>
Newsletterprzejdź >>
Blog neoBANKprzejdź >>
Twitter: neoBANK_newsprzejdź >>
|
|
|
|
Pożyczka hipoteczna
do 300 m-cy
okres spłaty
Na dowolny cel
 • dowolny cel nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • długi okres spłaty nawet do 300 miesięcy
 • możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 12 miesięcy
 • bez dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem kredytu
 • termin spłaty dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości
 • dogodna forma spłaty - raty stałe lub malejące

Zalety kredytu

Dodatkowe
informacje
 • kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej
 • wypłata środków jednorazowo lub w transzach
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 8,18% przy następujących założeniach:
 • oprocentowanie nominalne w skali roku 7,20% (stopa zmienna),
 • całkowity koszt pożyczki 83 111,87 zł (obejmujący odsetki 78 642,22 zł, prowizję 4 416,65 zł, koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń 53,00 zł),
 • do uzyskania pożyczki niezbędne będzie poniesienie dodatkowych kosztów, które nie wchodzą w skład całkowitego kosztu kredytu, związanych z:
 • zawarciem umowy ubezpieczenia przedmiotu, na którym będzie ustanowiona hipoteka. Koszt ten zależny będzie od wysokości składki ubezpieczeniowej stosowanej przez zakład ubezpieczeniowy wybrany przez pożyczkobiorcę oraz od okresu spłaty pożyczki,
 • wyceną przedmiotu, na którym ustanowiona będzie hipoteka. Wysokość tych kosztów zależna będzie od wysokości wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego wybranego przez pożyczkobiorcę,
 • opłata sądowa z tytułu wpisu hipoteki do księgi wieczystej w wysokości 200,00 zł,
 • całkowita kwota pożyczki 88 333,00 zł.
 • okres kredytowania 240 miesięcy,
 • całkowita kwota do zapłaty 171 444,87 zł (stanowiąca sumę całkowitej kwoty pożyczki oraz całkowitego kosztu pożyczki),
 • umowa o pożyczkę będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy hipoteką,
 • spłata w 240 miesięcznych, równych ratach kapitałowo - odsetkowych w wysokości 695,74 zł,
 • Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy oprocentowania w wysokości odpowiadającej stopie referencyjnej NBP i marży Banku. W okresie kredytowanie może nastąpić zmiana wysokości stopy oprocentowania kredytu w wyniku zmiany stopy referencyjnej NBP lub marży Banku na warunkach określonych w umowie.
(stan na 08.06.2020r.)
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.
Jak uzyskać Kredyt?
1
Wizyta w Placówce
W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie uzyskania kredytu zapraszamy do dowolnej Placówki neoBANKU.


ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ PLACÓWKĘ
Dokumenty do Pobrania
Bankowość elektroniczna neoBANK24
Kontakt
neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.